Betinget og ubetinget frakendelse af kørekort

På denne side kan du læse om, hvornår man:

 • kan beholde sit kørekort
 • får en betinget frakendelse af kørekortet
 • får en ubetinget frakendelse af kørekortet

 

Hvornår kan man beholde kørekortet?

Ved en betinget frakendelse af kørekortet beholder man sit kørekort, såfremt man:

 • Består en kontrollerne køreprøve inden for 3 måneder efter den betingede frakendelse. Den kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve (Kan du bestå teoriprøven? – Prøv her) samt en køreprøve hos politiet.
 • Ikke gør sig skyldig i forhold, der resulterer i en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet inden for 3 års prøvetid (som medfølger, når man får en betinget frakendelse)

Hvis ikke man består teoriprøven eller køreprøven, inddrages kørekortet (og det tilbageleveres først når man består prøverne).

 

Betinget frakendelse af kørekortet

Man får en betinget frakendelse af kørekortet ved:

 • En overskridelse på 30% eller derover på en motorvej, hvor det er tilladt at køre 130 km/t
 • En overskridelse på 60 % eller derover (i en almindelig personbil)
 • Kørsel med en fart på 160 km/t eller derover (i en almindelig personbil)
 • En overskridelse på 40 % eller derover i et større køretøj (busser, lastbiler osv.)
 • At gøre sig skyldig i 3 grovere forseelser inden for 3 år
 • Spirituskørsel med en promille på over 0,50 (dog max. 1,20)

Ubetinget frakendelse af kørekortet

Ved en ubetinget frakendelse af kørekortet skal kørekortet indleveres og man mister retten til at køre bil i periode. Hvor lang perioden er, afhænger af overtrædelsens karakter samt rettens afgørelse, men er normalt minimum 6 måneder. For at få kørekortet tilbage skal man (efter førnnævnte periodes udløb) påny bestå en teoriprøve samt en køreprøve.

Når man får tilbageleveret kørekortet, er man på såkaldt “prøvetid”. I prøvetiden risikerer man højere straffe, hvis man overtræder færdselsloven. Prøvetiden afgøres af retten og er normalt minimum 3 år.

Man får en ubetinget frakendelse af kørekortet:

 • Ved en overskridelse på 100% (dog minimum 100 km/t)
 • Ved spirituskørsel med en promille på over 1,20
 • Hvis man har fået en betinget frakendelse af kørekortet og har overtrådt færdelsloven i prøvetiden
 • Hvis man har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet og har overtrådt færdelsloven inden for 5 år efter frakendelsen
 • Hvis man har fået kørselsforbud og har overtrådt færdelsloven inden for 3 år efter pålæggelse af kørselsforbuddet

Der er dog flere overtrædelser, der kan resultere i frakendelse af kørekortet. Det komplette regelsæt kan læses på Politiets hjemmeside.

Læs evt. også om fartbøder og klip i kørekortet her.