Nye bødetakster (cykel/fodgænger) 2015

Her kan du læse om de nye bødetakster for cykler og fodgængere i 2015.

Bemærk at:

  • Bødetaksterne i denne artikel kun er vejledende og kun dækker de mest hyppige overtrædelser af færdselsloven
  • Taksterne gælder ikke ved færdselsuheld eller i fare- eller ulempesituationer

Under nogle omstændigheder kan bødens størrelse reduceres – læs evt. mere om nedsættelse af bøder her.

OBS: denne artikel handler udelukkende bødetaksterne for cyklister og fodgængere – bødetaksterne for motorkøretøjer (inkl. knallerter) kan ses her.

Færdselsanvisninger Cykel Fodgænger
Færdselstavle/pile ikke respekteret 700
Kørsel mod kørselsretning 1.000
At køre over for rødt lys 1.000
At cykle i et fodgængerfelt 700
Rulleskøjter, skateboard, ski, slæde el.lign. efter køretøj 700 700
Springe på eller hage sig fast i køretøj el.lign. 700
Skateboard*/glide- eller kælkebane på vej 700
Færden over/langs kørebanen (ikke at benytte fortov, fodgængerfelt osv.) 700
Gå over for rødt lys 700

*Kaldes “rullebræt” hos Rigsadvokaten og Politet

 

Vejbaner og færdsel Cykel
Fodgænger
Fod-gænger
Ikke at benytte cykelsti 700
Benyttelse af cykelsti i venstre side 700
Manglende- eller forkert anvendelse af krybespor 700
Ikke at holde så langt som muligt til højre 700
Ikke at køre om helleanlæg mv. 700
Ubetinget vigepligt 1.000
Ulovlig færdsel/standsning/parkering på motor- eller motortrafikve 700

 

Signalering Cykel Fodgænger
Manglende eller unødig signalering 700
Manglende tegngivning 700
Cykel uden tændt(e) lygte(r) 700

 

Særlige regler for cykler Cykler
Flere end 2 ved siden af hinanden – ved siden af et andet køretøj 700
Undlade at holde til højre i vognbane 700
Forkert placering før eller under svingning mv. 700
Kørsel over fortov eller gangsti 700
Ikke at have begge fødder på pedaler 700
Mindst have den ene hånd på styret 700
Holde fast i et andet køretøj mv. 700
Børn under 5 år uden ledsager 700
To personer på en ensædet cykel 700
Kørsel med for tunge, lange eller brede genstande 700

 

Cyklens stand Cykler
Utilstrækkelig bremse 700
Uvirksom/manglende refleksglas 700
Uvirksom klokke Advarsel

 

Bøder der tildeles for cyklens stand, gives almindeligvis kun til føreren af cyklen. Selvom der er flere overtrædelser i det enkelte tilfælde, er bødetaksten som udgangspunkt fastsat til kr. 700 som maksimum.

 

Kilde: Hvad koster det? (Politi.dk)