Fartbøder ved vejarbejde

Den 15. april 2014 vedtog Folketinget at prisen på fartbøder ved vejarbejde skal være dobbelt så høj som på andre vejstrækninger.

I praksis kan man altså tage de normale fartbødetakster og gange dem med 2 for at udregne fartbødens størrelse, når man har kørt for stærkt på en strækning med vejarbejde.

Fordoblingen gælder den samlede bøde, hvilket også inkluderer det såkaldte højhastighedstillæg (som tildeles ved særlig høj overskridelse af fartgrænsen).

Reglen om fordobling af bødestørrelsen gælder på “strækninger med vejarbejde eller arbejde af tilsvarende karakter på eller ved vejen“.

I vores fartbøde-beregner er der allerede taget højde for denne forskel, så man kan med fordel beregne bødens størrelse her.

 

Betinget frakendelse af kørekortet

Udover den øgede bødestørrelse vedtog man, at bilister kan få en betinget frakendelse af kørekortet ved en overskridelse af fartgrænsen på 40% ved vejarbejde mod de tidligere 60%. I praksis betyder dette, at man vil kunne få en betinget frakendelse, hvis man kører over 70 km/t ved vejarbejde (hvis fartgrænsen er 50 km/t).

Et andet eksempel kan være den mindste bødestørrelse – som siden januar 2015 har været 1.000 kr. – der ved overskridelse ved vejarbejde er 2.000 kr.

Tanken bag den øgede straf er naturligvis, at det er farligere at køre for stærkt på strækninger med vejarbejde, men også at forbedre sikkerheden for de mennesker, der arbejder på vejene.

Skiltning

Foreningen FDM har fremhævet, at det er vigtigt, at skiltningen altid er i orden; dvs. at man som bilist, altid bliver gjort opmærksom på, at man kører på en strækning med vejarbejde “eller arbejde af tilsvarende karakter på eller ved vejen”.

På samme måde har FDM gjort opmærksom på, at der bør være en god grund til at nedsætte hastighedsgrænsen; hvis vejarbejderne f.eks. er gået hjem, kunne man i teorien sætte hastighedsgrænsen op til det normale niveau.