Fartbøde-beregner

Med vores fartbøde-beregner kan du beregne størrelsen på din fartbøde - nemt og hurtigt. Du skal blot angive følgende fem oplysninger: Hastighed, Hastighedsgrænse, Køretøj, Måletype og Vejtype. Får du en frakendelse af dit kørekort skal du op til en ny kontrollerende køreprøve hos politiet, hvor du skal bestå en teoriprøve (Prøv en teoriprøve her) samt en køreprøve for, at kunne beholde dit kørekort.

Fartbødeberegner

Hastighed


Hastighedsgrænse


KøretøjMåletype

VejtypeIngen bøde

Detaljeret forklaring

Hastighed Bøde

Sådan beregnes en fartbøde

Prisen på en fartbøde beregnes ud fra følgende kriterier:

  • Hastigheden (med hvor mange kilometer i timen man har overtrådt hastighedsbegrænsningen)
  • Hastighedsgrænsen (hastighedsbegrænsningen som man har overtrådt)
  • Vejtypen (vejtypen som overtrædelsen har fundet sted på)
  • Køretøj (køretøjet man førte under overtrædelsen)

I beregneren på denne side har vi også medtaget “Måletypen”, som enten kan angives som eget speedometer eller politimåling. Ved måling af farten på eget speedometer fratrækkes 3 kilometer op til 100 km/t, og derefter 3%. Ved en politimåling fratrækkes intet fra hastigheden.

Hvis du er studerende eller har en årsindkomst under DKK 146.700 beregnes fartbøden anderledes – her henvises til siden fartbøder til studerende.

For information om beregning af fartbøder i udlandet henvises til siden fartbøder i udlandet.

Hvordan virker beregneren?

Vores fartbøde-beregner er baseret på de officielle data om fartbøder, der også findes på vores forside. Dataene stammer fra Politiets hjemmeside (Rigsadvokatens bødetakster).

For at beregneren kan give et retvisende resultat, skal der indtastes følgende oplysninger:

  • Hastighed
  • Hastighedsgrænse
  • Køretøj
  • Måletype
  • Vejtype
  • (Vejarbejde er en tilvalgsmulighed)

Når oplysningerne er indtastet, beregnes fartbødens størrelse automatisk. Andre straffeformer som f.eks. klip i kørekortet, frakendelse af kørekortet o.lign. indgår også i beregnerens resultat.

Der er også taget højde for bødetillæg som f.eks. højhastighedstillæg og “hastighedsoverskridelse på 30% eller derover på andre veje end motorveje”.

Yderligere information om din fartbøde

Alle henvendelser omkring fartbøders størrelse og udstedelsesgrundlag såvel som om fartbøder generelt, bør rettes til den politikreds, der har udstedt fartbøden. Det er kun den udstedende politikreds, der kan kompetent kan svare på spørgsmål omkring den enkelte fartbøde.

Ansvarsfraskrivelse

Vores fartbøde-beregner er et gratis værktøj, som udelukkende har til hensigt at give vores besøgende vejledende information om størrelsen på deres fartbøder. Selvom vi løbende opdaterer dataene i beregneren, kan vi ikke garantere for deres rigtighed.

I praksis kan der desuden være elementer, som beregneren ikke tager højde for, hvilket kan være en af grundene til, at beregneren ikke altid leverer helt korrekte resultater.