Studerende og fartbøder

Hvis man er studerende, kan man få nedsat sin fartbøde med op til 50%. Man skal dog kunne fremvise dokumentation på, at ens årlige indkomst ikke overstiger DKK 146.700 før skat.

Hvis ikke man er studerende, kan man kun få fartbøden nedsat i følgende tilfælde:

  • Hvis man er under 18 år (bøden er almindeligvis allerede nedsat ved modtagelse i disse tilfælde)
  • Hvis man har en årsindkomst på mindre end DKK 153.657 før skat

Den maksimale nedsættelse af prisen på en fartbøde er i alle tilfælde 50%. Den mindste fartbødetakst er dog DKK 300 – dvs. uanset nedsættelsen kommer prisen på fartbøden aldrig under DKK 300.

Læs evt. mere om taksterne på fartbøder her

 

Hvor skal man henvende sig?

Alle henvendelser omkring nedsættelse af fartbøder skal ske til den politikreds, der har fremsendt fartbøden.

Ved henvendelsen skal dokumentation for indtægt i form af årsopgørelse, lønsedler el.lign. vedlægges. Der findes desuden en komplet vejledning i det brev, man modtager fartbøden i.

Muligheden for nedsættelse af fartbødens størrelse tager i øvrigt udgangspunkt i årsindtægten i det indkomstår, hvor overtrædelsen af hastighedsgrænsen fandt sted.