Fartbøder og hastighedsgrænser i Tyskland

Her finder du information om fartbøder, hastighedsgrænser, promillegrænser og andre trafikregler i Tyskland.

For information om disse regulationer i andre europæiske lande henvises siden hastighedsgrænser og fartbøder i udlandet

 

Fartbøder i Tyskland

I Tyskland kan politiet udstede fartbøder (og bøder for øvrige trafikforseelser) der beløber sig til mere end 35 € på stedet.

Politiet har i øvrigt ret til at indkassere beløb på mere end 35 €, som udlæg for højere bøder (i disse tilfælde kan der desuden være retslige følger).

Følgende bødetakster gælder i Tyskland:

 • Spritkørsel: Fra € 500
 • Hastighedsoverskridelse med 20 km/t: Op til € 35
 • Køre over for rødt: € 90 – 320
 • Køre uden sikkerhedssele: € 30
 • Ulovlig overhaling: € 30 – 250
 • Ulovlig parkering: € 10 – 70
 • Tale i mobiltelefon uden håndfri: € 40

 

Hastighedsgrænser i Tyskland

Mange danskere kører i – eller igennem – Tyskland, og det kan derfor være praktisk at kende til størrelsen af fartbøder såvel som fartgrænserne i Tyskland. I  skemaet nedenfor ses samtlige hastighedsgrænser i Tyskland.

Vejtype-køretøj Hastighedsgrænse
Bymæssig bebyggelse 50 km/t
Landevej – Personbil samt autocamper100 km/t
Landevej – Personbil m. anhænger 80 km/t
Motorvej og motortrafikvej – Personbil samt autocamper130 km/t*
Motorvej og motortrafikvej – Personbil m. anhænger 80/100 km/t**
Landevej – Personbil/autocamper >3.500 kg 80 km/t
Landevej – Personbil m. campingvogn >3.500 kg 60 km/t
Motorvej – Personbil/autocamper 3.500 kg – 7.500 kg 100 km/t
Motorvej – Personbil/autocamper >7.500 kg 80 km/t
Motorvej – Personbil m. campingvogn >3.500 kg 80 km/t

*Se afsnittet “Motorveje i Tyskland” nedenfor for uddybende information om denne hastighedsgrænse

** For at være berettiget til at køre 100 km/t i en personbil med anhænger på motorveje eller motortrafikveje, skal man være i besiddelse af en såkaldt Tempo 100 mærkat, som du kan læse mere om her

 

Tunge køretøjer

Tunge køretøjer der vejer mere end 7,5 ton (såsom lastbiler og varebiler med nogle typer anhængere) er underlagt følgende regler:

 • Ingen kørsel på tyske motorveje fra lørdag nat kl. 24.00 til søndag aften kl. 22.00
 • Om sommeren fra den 01.07 til den 31.08 gælder ovenstående kørselforbud også om lørdagen fra kl. 07.00 – 20.00 på nogle lande- og motorveje.

 

Særlige regler for nedsat sigtbarhed samt busstoppesteder

Når sigtbarheden nedsættes til under 50 meter på grund af tåge, sne eller regnvejr, skal man sænke hastigheden til 50 km/t på alle veje. Du finder information om vejrforholdene i de europæiske lande på denne side

Desuden er der en særlig hastighedsbegrænsning ved busstoppesteder: her må man kun passere bussen med lav fart (4-7 km/t), når bussen holder stille og har sine advarselsblink tændt.

Motorveje i Tyskland

På motorveje i Tyskland er der ingen hastighedsbegrænsning, men derimod en såkaldt “retningsgivende hastighed” (Richtgeschwindigkeit) på 130 km/t. Denne hastighedsangivelse betyder, at det anbefales, at man kører med en maksimal hastighed på 130 km/t, men at det er tilladt at køre hurtigere.

Hvis man kører over 130 km/t og involveres i et trafikuheld, skal man være i stand til at bevise, at den høje fart ikke var årsag til- eller medvirkende til uheldet.

Alt dette betyder, at den retningsgivende hastighed ikke er en decideret hastighedsovertrædelse, men kan dog få betydning for placering af ansvar i forbindelse med færdselsuheld.

Hertil kommer dog, at der på nogle tyske motorvejsstrækninger skiltes med en hastighedsgrænse på 130 km/t – hvilket her er den øverste hastighedsgrænse og derfor ikke må overskrides.

 

Vigepligt ved motorvejstilkørsler

Modsat de danske regler om vejsammenfletning, har man i Tyskland altid vigepligt for trafikken på motorveje.

Ved indkørsel på motorvej er det ikke tilstrækkeligt at blinke til venstre – man skal tage hensyn til trafikken på motorvejen ved at:

 • stoppe op på kort tilkørsel
 • komme op i fuld fart på lang tilkørsel

 

Promillegrænse i Tyskland

 

Promillegrænsen i Tyskland er 0,5 (eller 0,25 mg/l i udåndingsluften). Hvis du er i såkaldt “prøvetid” – dvs. hvis du har været i besiddelse af dit kørekort i under 2 år – eller er under 21 år gammel, er promillegrænsen dog 0,0. Denne regel gælder også udlændinge og har været indført siden den 01. august 2007.

 

Nyttige informationer

Ulykker

 • Politi: 110 eller 112
 • Brand/ambulance: 112

 

Vejhjælp

ADAC er Tysklands svar på FDM og yder vejhjælp samt øvrig assistance på de tyske veje. ADAC kan kontaktes:

 • Fra nødtelefoner langs motorvejen: 01802 22 22 22 22
 • Fra mobiltelefon: 22 22 22

Hvis du har en kaskoforsiking, bør du altid kontakte SOS international på +45 70105050

 

Kilder: fdm.dk og adac.de