Fartbøder eller klip?

Hvonår får man en fartbøde og hvornår får man et klip i kørekortet?

Generelt gælder, at jo mere du overskrider hastighedsgrænsen, jo hårdere bliver straffen.

Tommelfingerreglen er overskridelse af hastighedsgrænsen med op til 30%. Dette betyder, at alle forseelser hvor man har overskredet hastighedsgrænsen med:

mindre end 30% straffes med bøde

mere end 30% straffes med klip og evt. også frakendelse af kørekortet

I skemaet nedenfor kan du se, hvornår man får fartbøder og hvornår man får klip i kørekortet (eller frakendelse af samme).

Overskridelse Straf
Op til 30 % Fartbøde
30-60 % Klip i kørekort + fartbøde
60-100 % Betinget frakendelse af kørekort + fartbøde
Over 100 % (min. 100 km/t) Ubetinget frakendelse af kørekort + fartbøde

Desuden kan skærpende omstændigheder – som hvis du f.eks. har været involveret i en ulykke – forhøje straffen.

Herudover konfiskeres din bil, hvis du får en ubetinget frakendelse 2 gange inden for 3 år.

Undgå fartbøder og klip i kørekortet

Hvis du vil undgå fartbøder såvel som klip i kørekortet, er det en fordel at holde sig inden for de alment gældende hastighedsgrænser for personbiler – som inkluderer:

  • 50 km/t i tæt bebygget område
  • 80 km/t uden for tæt bebygget område
  • 80 km/t på motortrafikveje (90 km/t kan være tilladt, hvis det er angivet med skiltning)
  • 130 km/t på motorveje (hastigheden kan dog være 110 km/t, 100 km/t eller 90 km/t på nogle vejstrækninger)

Vær desuden opmærksom på at du som bilist har pligt til at tage hensyn til følgende forhold:

  • Vejforhold, vejrforhold og sigtbarhedsforhold
  • Dit køretøjs tilstand
  • Hvordan dit køretøj er læsset
  • Færdselsforholdene i øvrigt