Fartgrænser i Danmark

Her er en oversigt over de forskellige fartgrænser i Danmark. Der er tre faktorer, der er afgørende for fartgrænserne i Danmark:

  1. Typen af køretøj fartgrænsen overskrides i
  2. Vejtypen som overskridelsen af fartgrænsen finder sted på
  3. Køretøjets hastighed – dvs. hvor meget fartgrænsen overtrædes

Fartgrænserne er i øvrigt opdelt alt efter om man kører med- eller uden anhænger. Følgende fartgrænser gælder personbiler, varebiler og busser, der har en maksimal totalvægt på 3500 kg:

Læs evt. også om taksterne på fartbøder her

Vejtype Med anhænger
Motorvej 80 km/t
Motortrafikvej og landevej 70 km/t
By 50 km/t *

 

Vejtype Uden anhænger
Motorvej 130 km/t
Motortrafikvej og landevej 80 km/t
By 50 km/t *

* I byområder er fartgrænserne almindeligvis 50 – 70 km/t og er desuden ofte regulerede lokalt af skiltning

Fartgrænserne kan desuden ændres af lokale restriktioner: I nogle lokalområder kan andre fartgrænser (end de ellers gældende) angives via skiltning – disse fartgrænser skal selvfølgelig også overholdes.

Hertil kommer at faktorer som vejulykker, vejarbejde, vejr og andet der påvirker trafiksikkerheden have indflydelse på fartgrænserne. Ifølge færdselsloven i Danmark skal hastigheden altid tilpasses de trafikale forhold – f.eks. skal man altid være i stand til at kunne nå at stoppe for alle slags forhindringer på vejene.

Læs evt. også om fartgrænser og hastighedsgrænser i udlandet her