Øvrige bødetakster for motorkøretøjer (biler, knallerter osv.)

Fartboeder.dk handler ikke kun fartbøder; her kan du læse om, hvad det koster, at overtræde alle andre dele af færdselsloven.

Du finder med andre ord en oversigt over alle de bødetakster, der ikke er fartrelaterede.

Vær dog opmærksom på følgende:

  • Bødetaksterne i skemaet er kun vejledende og dækker kun de mest almindelige overtrædelser af færdselsloven
  • Bødetaksterne gælder ikke i forbindelse med færdselsuheld eller i fare- eller ulempesituationer

Bødens størrelse kan nedsættes til det halve under visse omstændigheder – læs evt. mere om bødenedsættelse her.

OBS: denne side omhandler udelukkende bødetaksterne for motorkøretøjer (biler, knallerter osv.) – information om bødetaksterne for cykler og færdsel findes her.

Færdselsanvisninger Motorkøretøj Knallert (stor / lille)
Færdselstavle/pile ikke respekteret 1.500 1.000 / 1.000
Kørsel mod kørselsretningen 2.000 + klip 1.500 / 2.000
Overskridelse af spærrelinie ved overhaling 2.000 + klip
At køre over for rødt lys 2.000 + klip 1.500 / 2.000
Ulovlig kørsel i nødspor 2.000 + klip
Overhalingsforbud fastsat ved færdselstavle 2.000 + klip
Rulleskøjter, skateboard, slæde, ski el.lign. efter køretøj 1.000 1.000 / 1.000

 

Anvendelse af forskellige vejbaner Motorkøretøj Knallert (stor/lille)
Kørsel på cykelsti 1.000
Kørsel på fortov 1.000 1.000 / 1.000
Knallert: Ulovlig kørsel på cykelsti/kørebane 1.000 / 1.000
Benyttelse af cykelsti i venstre side 1.000 / 1.000
Manglende- eller forkert anvendelse af krybespor 1.000 1.000 / 1.000

Øvrig færdsel
Motorkøretøj
Motor-køretøj
Knallert (stor / lille)
Undladt at holde så langt som muligt til højre 1.000 1.000 / 1.000
Undladt at køre om helleanlæg mv. 2.000 1.000 / 2.000
Forkert placering før eller under svingning 1.000 1.000 / 1.000
Undladt straks at benytte frakørselsbane mv. 1.000 1.000 / 1.000
Overhaling højre om 2.000
Ubetinget vigepligt (fuldt stop) 2.000 1.500 / 2.000
Undladt at sikre køretøj 1.000 1.000 / 1.000
Unødig støj, røg el.lign. (burnout) 1.000 1.000 / 1.000
Ulovlig færdsel/standsning/parkering på motortrafik og motorvej 1.000 1.000 / 1.000

 

Generelle forhold Motorkøretøj Knallert (stor / lille)
Alle overtrædelser vedr. lygteføring (mangl. el. forkert lygteføring) 1.000 1.000 / 1.000
Håndholdt mobiltelefon under kørsel 1.500 1.500 / 1.500
Manglende ansvarsforsikring 1.000 1.000 / 1.000
Alle overskridelser vedr. køretøjets dimensioner 1.000
Kørsel uden nummerplader inden køretøjet føres på færdselslovens område 1.000 1.000
Øvrige overtrædelser vedrørende nummerplader 1.000
Alle overtrædelser vedrørende prøvemærker og prøveskilte 1.000
Kørsel med uregistreret registreringspligtigt køretøj 1.000 1.000
Alle mangler og fejl ved køretøj* 1.000

* Bødetaksten er pr. mangel/fejl. Vær dog opmærksom på at der tildeles bøder til ejere/brugere af køretøjet såvel som fører. Desuden gælder følgende for førere: Hvis køretøjet har 1-2 mangler tildeles en bøde på kr. 1000. Ved 3 mangler tildeles en bøde på kr. 1500. Førere får således halv takst på 3 mangler. Bødens størrelse er dog under alle omstændigheder minimum kr. 1.000.

 

Signaler og tegn Motorkøretøj Knallert (stor / lille)
Manglende eller unødig signalering 1.000 1.000 / 1.000
Manglende tegngivning 1.000 1.000 / 1.000
Ikke at anvende havariblink på motorvej 1.000
At anvende havariblink uberettiget 1.000
Ikke at anvende advarselstrekant 1.000

 

Kørekort, knallertbevis, præmiekvittering
Motorkøretøj
Motor-køretøj
Knallert (stor/lille)
Ikke at medbringe kørekort under kørsel 1.000
Fører af lille knallert under 16 år (ingen nedsættelse) 1.000/-
16-17 årig uden erhvervet knallertbevis 1.000/-
Ikke at medbringe præmiekvittering 1.000/-
16-17 årig: ikke at medbringe knallertbevis 500/-
Stor knallert: ikke at medbringe kørekortet -/1.000

 

Særlige regler for knallerter Knallert (stor / lille)
Førsel af knallert ved siden af et andet køretøj 1.000 / 1.000
Ikke at holde til højre i vognbane 1.000 / 1.000
Forkert placering før eller under svingning mv. 1.000 / 1.000
Kørsel over fortov eller gangsti 1.000 / 1.000
Ikke at have begge fødder på pedaler el. fodhviler 1.000 / 1.000
Mindst have 1 hånd på styret 1.000 / 1.000
Holde fast i et andet køretøj el.lign. 1.000 / 1.000
Befordring af flere passagerer end tilladt 1.000 / 1.000
Befordring af passager under 5 år på 3-hjulet knallert u. sikkerhedssele 1.000 / 2.000
Kørsel med for tunge, lange eller brede genstande 1.000 / 1.000
Alle mangler og fejl ved knallerten*

* Bødetaksten er pr. mangel/fejl. Vær dog opmærksom på at der tildeles bøder til ejeren af knalleren såvel som føreren. Desuden gælder følgende for føreren: Hvis knallerten har 1-2 mangler tildeles en bøde på kr. 1000. Ved 3 mangler tildeles en bøde på kr. 1500. Føreren får således halv takst på 3 mangler. Bødens størrelse er dog under alle omstændigheder minimum kr. 1.000.

 

Kilde: Hvad koster det? (Politi.dk)