Sådan undgår du fartbøder – helt lovligt

Selvom de fleste fartbøder i bund og grund er fortjente, er de alligevel irriterende – men kun næsten ligeså irriterende som parkeringsbøder!

Man skal dog huske på, at der i de senere år har været en del stramninger i færdselsloven – navnligt vedrørende hastighedsoverskridelser – og at man derfor i dag risikerer betydeligt større fartbøder end tidligere.

Hertil kommer, at man i dag også nemmere får en af de hårdere straffe (klip i kørekortet eller frakendelse af kørekortet) end før i tiden.

5 råd til at undgå fartbøder

Disse råd gør det lettere at undgå fartbøder for de fleste bilister:

1. Hold dig orienteret og opmærksom

Den absolut største årsag til trafikulykker er manglende opmærksomhed – og dette gælder i et vist omfang også hastighedsoverskridelser og dermed fartbøder. Husk på at det er nemt at blive uopmærksom på fartreglerne i omgivelserne – og dette gælder også chauffører og (måske især) bilister der har haft kørekort i mange år. Derfor kan det i mange tilfælde betale sig at læse op på færdselsreglerne og generelt forsøge at være mere opmærksom på skiltning, regler osv. For nogle bilister kan det også hjælpe at prøve at fralægge sig vaner, der gør dem mindre opmærksomme under kørsel – dette gælder f.eks. konversation (med passagerer såvel som i telefon), SMS’er, rygning, musik osv.

2. Trafikalarm

Nogle trafikalarmer kan placeres synligt ved instrumentbrættet eller i forruden, uden den genere for udsynet. Vi har den klare opfattelse at ‘ooono trafikalarm’ er den bedste enhed på markedet til at undgå fartbøder. Se mere ved at klikke på ooono trafikalarm og find en forhandler nær dig.

3. SMS-tjenester

Der findes adskillige danske og udenlandske udbydere af SMS-tjenester, der advarer bilister om fartkontrol. Alle disse tjenester fungerer ved, at man som bilist modtager en SMS umiddelbart før man når til fartkontrollen. Herved kan man nå at regulere farten og undgå fartbøden. Nogle af tjenesterne tilbyder også relaterede services som f.eks. oversigtskort over punkter for fartkontrol, relevante nyheder for bilister, informationer om vejarbejde, trafikpropper, ulykker o.lign.

4. Apps

En del af SMS-tjenesterne nævnt ovenfor har også udviklet deres egne apps og nogle har endda videreudviklet sig til udelukkende at eksistere i app-form. I praksis fungerer de forskellige apps meget som SMS-tjenesterne; de giver bilisten besked om fotofælder, fotovogne osv., inden bilisten når dertil. På samme måde indeholder de fleste apps også en del tillægsfunktioner såsom information om trafikpropper, vejarbejder osv.

5. Kør ansvarligt

Selvom man på nogle vejstrækninger eller områder kan være i tvivl om den lokale hastighedsgrænse pga. dårlig eller manglende skiltning, kan man undgå langt de fleste fartbøder ved generelt at køre ordentligt og ansvarligt. De fleste bilister har en god mavefornemmelse af, hvornår de overskrider den gældende hastighedsgrænse og meget ofte kan man stole på sin sunde fornuft. Hvis man er tvivl, er der kun én hensigtsmæssig ting at gøre; sænke farten!