Hastighedsgrænser i Danmark

Her finder du hastighedsgrænserne for køretøjer i Danmark, der vejer mindre end 3.500 kg. Læs evt. også om hastighedsgrænserne for lastbiler og busser på over 3.500 kg her

Der er 3 faktorer, der er afgørende i forbindelse med hastighedsgrænserne i Danmark:

  1. Hvilken type køretøj der overtræder hastighedsgrænsen
  2. Hvilken vejtype overtrædelsen finder sted på
  3. Hvor meget hastighedsgrænsen overtrædes (køretøjets hastighed)

Hastighedsgrænserne er desuden opdelt efter om man kører med anhænger eller uden anhænger. Følgende hastighedsgrænser gælder personbiler, varebiler og busser med en totalvægt på under 3.500 kg:

Vejtype Med anhænger
Motorvej 80 km/t
Motortrafikvej og landevej 70 km/t
By 50 km/t *

 

Vejtype Uden anhænger
Motorvej 130 km/t ***
Motortrafikvej og landevej 80 km/t **
By 50 km/t *

* Hastighedsgrænserne i byzoner er typisk 50 – 70 km/t og er desuden ofte regulerede af lokal skiltning

** 90 km/t kan være tilladt på strækninger, hvor skiltning indikerer dette

*** Hastighedsgrænsen kan være 90 km/t, 100 km/t eller 110 km/t på visse vejstrækninger

Læs desuden om fartbøder og hastighedsgrænser i udlandet her

Hastighedsgrænserne kan reguleres af lokale forbud: I nogle områder kan der f.eks. skiltes med andre hastighedsgrænser end de ellers gældende – disse skal naturligvis overholdes.

Ydermere kan f.eks. vejr, vejulykker, vejarbejde og andre omstændigheder der påvirker trafiksikkerheden indvirke på hastighedsgrænserne. Ifølge færdselsloven skal hastigheden altid afpasses efter de trafikale forhold – man skal f.eks. kunne nå at stoppe for alle typer forhindringer på vejene.

Læs evt. også om hastighedsbøder her