Klip i kørekort

Klippekortordningen blev indført i 2005 og er rettet mod overtrædelser af færdelsloven, der er farlige i trafikken.

Får man 3 klip i kørekortet inden for 3 år, frakendes kørekortet betinget.

For nye bilister – der har taget kørekort for mindre end 3 år siden – er reglerne strammere og straffen hårdere; her betyder 2 klip i kørekortet 3 års kørselsforbud.

Hvis man har voldt skade på personer eller ting eller hvis man har bragt andre i fare, kan man desuden risikere en frakendelse af kørekortet (for overtrædelser der ellers ville have givet et klip).

Følgende overtrædelser medfører klip i kørekortet:

 • Overskridelse af fartgrænsen med mere end 30%
 • At holde for kort afstand til bilen foran
 • Ulovlig kørsel i nødsporet
 • Undlade at fastspænde børn under 15 år (ifølge reglerne)
 • At køre over for rødt
 • Overhalinger ved fodgængerfelter
 • Kørsel mod færdelsretningen
 • Uforsvalrig slalom- og forbikørsel i tæt trafik
 • Ændring af færdselsretning
 • Placeringer til fare eller unødig ulempe for andre trafikanter
 • At køre venstre om et helleanlæg
 • At køre om kap eller køre væddeløb på veje
 • At køre over jernbaner, hvis signal til standsning er afgivet
 • Ulovlig kørsel på motorcykel med børn under 15 år
 • Overtrædelse af reglerne for vigepligt
 • Overtrædelse af reglerne for overhaling/forbud mod overhaling
 • Overskridelse af spærrelinjer ved overhaling
 • Forøgelse af hastigheden når man bliver overhalet

Mere end 30% overskridelse giver et klip i kørekortet:

Fartgrænse Fart der udløser et klip
50 km/t 66 – 80 km/t
60 km/t 79 – 96 km/t
70 km/t 92 – 112 km/t
80 km/t 105 – 128 km/t
90 km/t 118 – 144 km/t
100 km/t 131 – 159 km/t
110 km/t 144 – 159 km/t

Se desuden reglerne for betinget og ubetinget frakendelse af kørekortet.

Du kan i øvrigt læse mere om klip i kørekortet på Politets hjemmeside.